Privacybeleid Contacten van Continuo – Alumni- en Personeelsorkest UGent

Deze webpagina bevat de informatie over het gebruik van de gegevens van de contacten van Continuo door het bestuur van Continuo. Met verdere vragen kan u altijd mailen naar info@continuo-ugent.be.

Welke gegevens worden opgeslagen?
Naam, voornaam en e-mailadres worden opgeslagen (telefoonnummer optioneel)

Waar halen we de gegevens vandaan?
Deze gegevens worden verkregen via Wicket, ons ondersteunend online platform voor ticketverkoop, zoals daar ook duidelijk wordt aangegeven in onze Terms & Conditions; of de gegevens worden door de persoon zelf via mail of enige andere weg dan het online platform voor ticketverkoop aan ons bezorgd in het kader van vrijwillige logistieke ondersteuning op onze concerten, Copainschap of lidmaatschap van het orkest.

Waar worden de gegevens opgeslagen?
De gegevens worden op een Google Drive-bestand opgeslagen op de Drive van Continuo, alsook op het online communicatieplatform Mailchimp. Wicket, ons ondersteunend online platform voor ticketverkoop, slaat zelf geen gegevens op voor langer dan de duratie van de eigenlijke ticketverkoop.

Wie heeft toegang tot de gegevens?
Enkel de huidige bestuursleden hebben toegang tot de gegevens. De PR-verantwoordelijke(n) gebruiken deze om de contacten nieuws te bezorgen over muzikale producties van Continuo. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Waarvoor worden de gegevens gebruikt?
De gegevens worden enkel gebruikt om de contacten informatie te bezorgen over de muzikale producties van Continuo.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?
De gegevens worden bewaard tot de contact aangeeft niet langer te wensen dat Continuo diens gegevens gebruikt om hen informatie te bezorgen over de muzikale producties van Continuo. Continuo verplicht zich ertoe om dan, afhankelijk van de precieze vraag van de contact, de gegevens te wijzigen, of deze volledig te  verwijderen uit onze Google Drive database.

Hoe zijn de gegevens beveiligd?
De gegevens zijn beveiligd met wachtwoorden.

De contacten van Continuo hebben ten allen tijden recht op
- informatie over wat met hun gegevens gedaan wordt
- inzage van de gegevens
- correctie van de gegevens
- verwijdering van de gegevens
- beperking van de gegevens
- recht van verzet tegen een bepaalde wijze van gebruik van de gegevens

Continuo heeft de plicht om
- de contacten onmiddellijk op de hoogte te brengen wanneer er een privacy-inbreuk is of datalek heeft plaatsgevonden en de beveiliging van hun gegevens bedreigd is. De meldingsplicht geldt voor alle betrokkenen en de privacycommissie.
- inbreuken nauwkeurig bij te houden in een document